107 هزار هکتار از اراضی شالی‌کاری گیلان نشا شد
107 هزار هکتار از اراضی شالی‌کاری گیلان نشا شد
مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان با اشاره به نشای 45 درصدی کشاورزان گیلانی گفت: 107 هزار هکتار از اراضی 238 هکتاری گیلان نشا شده است.

ابراهیم اکبر زاده با اشاره به نشا برنج در 45 درصد از سطح اراضی شالی‌کاری گیلان اظهار کرد: از 238 هزار هکتار اراضی شالی‌کاری در گیلان 107 هزار هکتار از اراضی شالی‌کاری توسط کشاورزان نشاکاری شده است.

وی بر ضرورت استفاده از فرصت جهت نشا اراضی باقی‌مانده شالیزاری در گیلان تأکید کرد و افزود: کشاورزان از فرصت آب‌وهوای مطلوب فعلی برای کشت مابقی اراضی خود استفاده و شالیزارهای خود را نشا کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با تأکید بر مصرف بهینه کودهای شیمایی در اراضی شالی‌کاری توسط کشاورزان گفت: کشاورزان حتماً در مصرف کودهای شیمیایی به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی توجه داشته باشند.

اکبر زاده با بیان اینکه کشاورزان باید کودهای فسفات و پتاس را به‌عنوان کودهای پایه در موقع آماده‌سازی زمین استفاده کنند، افزود: کشاورزان باید کود اوره را در زمان نشاکاری، تغذیه‌ای و همچنین دوران وجین استفاده کنند.

وی خطاب به کشاورزانی که عملیات کشاورزی آن‌ها در مرحله خزانه گیری قرار دارد بیان کرد: کشاورزان در طول روز ازجمله نزدیک ظهر اقدام به عملیات هوادهی به خزانه به شیوه پشت پلاستیکی کنند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به لزوم بهره‌گیری از منابع آبی موجود در اراضی شالی‌کاری توسط کشاورزان تصریح کرد: کشاورزان از منابع آبی موجود نسبت به آب گذاری اراضی شالی‌کاری در هفته اول نشاکاری به عمق سه تا پنج سانتی اقدام کنند تا علاوه بر تأمین آب موردنیاز، از مصرف بیش‌ازاندازه علف‌کش‌ها نیز بکاهند.