صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مریم آذری

سردبیر: علی شفیعی کلی

زمینه انتشار: فرهنگی و اجتماعی

پایگاه خبری تحلی قلم نیوز ( اخبار قلم ) با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده است.