نظارت مستقیم سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی از روند بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری
نظارت مستقیم سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی از روند بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری
یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه اعضای شورای اسلامی شهر ضمن نظارت مستقیم بر روند بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری از فرآیند روکش آسفالت خیابانی در محدوده منطقه دو بازدید به عمل آورد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر امروز جمعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲  ضمن نظارت مستقیم بر روند بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری از فرآیند روکش آسفالت خیابان تابان شمالی واقع در بلوار منظریه محدوده منطقه دو بازدید به عمل آورد.
روکش آسفالت خیابان تابان شمالی از جمله پروژه‌های انجام شده سازمان عمران و بازآفرینی شهری  و مدیریت منطقه دو شهرداری رشت است و مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی، سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی، پیمان پارسا مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی و دانش شکیب مدیر منطقه دو شهری سرپرست شهرداری را در این بازدید همراهی کردند.