«محمدحسین واثق کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت شد
«محمدحسین واثق کارگرنیا» رئیس شورای شهر رشت شد
«محمدحسین واثق کارگرنیا» برای سومین سال متوالی رئیس شورای شهر رشت شد.

جلسه فوق العاده شورای اسلامی رشت با موضوع انتخاب هیأت رئیسه جدید شورا پیش از ظهر دوشنبه با حضور همه اعضای شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

در این جلسه پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید شورای اسلامی این شهر انتخاب و معرفی شدند.

گفتنی است، «محمدحسین واثق کارگرنیا» برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شد، وی تنها کاندیدای این جایگاه بود که با ۱۱ رأی توانست رئیس جدید شورای اسلامی شهر رشت شود.

«هادی رمضانی» کاندیدای نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت شد که توانست با ۱۱ رأی در این جایگاه قرار گیرد.

«مجید عزیزی» نیز با ۱۱ رأی به عنوان خزانه دار شورای شهر رشت انتخاب شد.

همچنین «مهیار سماکچی» با ۷ رأی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت و «حسن کریمی کرنق» و «رضا عاشری» با آرای برابر به عنوان دو منشی هیأت رئیسه شورای شهر رشت در سومین سال فعالیت شورای ششم انتخاب شدند.