مانور ماشین آلات ستاد عملیات زمستانه شهرداری رشت برگزار شد
مانور ماشین آلات ستاد عملیات زمستانه شهرداری رشت برگزار شد
مانور ماشین آلات ستاد عملیات زمستانه شهرداری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، رحیم شوقی شهردار و مدیران سازمان های تابعه و مناطق پنجگانه شهری شهرداری برگزار شد.
مانور ماشین آلات ستاد عملیات زمستانه شهرداری امروز یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، رحیم شوقی شهردار و مدیران سازمان های تابعه و مناطق پنجگانه شهری شهرداری برگزار شد.
مانور مذکور با حضور ماشین آلات سازمان آتش نشانی، سازمان عمران و بازآفرینی شهری و خدمات شهری مناطق پنجگانه شهرداری با برنامه ریزی معاونت خدمات شهری شهرداری در راستای آمادگی ماشین آلات و نیروهای امدادی و خدمات رسان شهرداری برای مقابله با حوادث احتمالی فصل سرما در محل شهرک مهر رشت برگزار شد.