ظرفیت ترانزیتی بنادر گیلان به ۱۵ میلیون تن افزایش می یابد
ظرفیت ترانزیتی بنادر گیلان به ۱۵ میلیون تن افزایش می یابد
استاندار گیلان در جریان بازدید از بندر ماخاچ قلعه داغستان روسیه با بیان اینکه دامنه تبادلات و ترانزیت کالا شناورهای گیلانی در بندر ماخاچ کالا قابل افزایش است، گفت:با توجه به شرایط موجود ظرفیت ترانزیتی بنادر گیلان به ۱۵ میلیون تن افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ اسدالله عباسی در جریان بازدید از بندر ماخاچ کالا (مخاچ قلعه) جمهوری داغستان روسیه  با اشاره به بارگیری و تخلیه بار شناورهای گیلانی در این بندر اظهار کرد: دامنه تبادلات و ترانزیت کالا شناورهای گیلانی در بندر ماخاچ کالا افزایش می یابد.

وی با اشاره به فاصله دو و نیم روزی بندر انزلی با ماخاچ کالا افزود: کاهش زمان بارگیری، انتقال و تخلیه بار در بنادر بسیار اهمیت دارد از این رو باید زیرساخت ها در این بخش فراهم شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه ترانزیت کالا در بنادر این استان و داغستان روسیه تسهیل می شود، گفت: نوسازی کشتی ها، افزایش ظرفیت کانتینرها و همچنین ارتقای حجم انبارداری از سوی هر دو طرف در دستور کار قرار دارد.

عباسی با بیان اینکه ظرفیت ترانزیتی بنادر گیلان به ۱۵ میلیون تن افزایش می یابد، اضافه کرد: با اتصال خط ریلی رشت _ کاسپین ترانزیت کالا حجم قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

وی با تاکید بر لزوم پیاده سازی سیاست های راهبردی اقتصاد دریامحور افزود: بنادر گیلان در راستای تحقق سیاست های اقتصاد دریامحور حرکت کنند.

استاندار گیلان با تاکید بر تقویت زیرساخت های بندری و ترانزیتی کالا در راستای اقتصاد دریامحور بیان کرد: تقویت تجهیزات بندری، افزایش ناوگان کشتی رانی و همچنین توسعه کشتی سازی برای بهره برداری از ظرفیت های بالقوه خزر در اولویت است.

گفتنی است در جریان بازدید استاندار گیلان از بندر ماخاچ کالا جمهوری داغستان روسیه؛ کشتی ایرانی حامل بار در این بندر  پهلو گرفته بود که خدمه کشتی با استقبال از نماینده عالی دولت در گیلان، وی را تا عرشه کشتی همراهی کردند.

اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز ضمن خدا قوت به خدمه و کاپیتان کشتی، از روند تخلیه بار بازدید کرد.