حمایت سازمان تأمین اجتماعی از بانوان با چتر بیمه زنان خانه‌دار
حمایت سازمان تأمین اجتماعی از بانوان با چتر بیمه زنان خانه‌دار
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان گسترش چتر بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در جامعه برای زنان خانه‌دار را مهم دانست و گفت: بانوان در صورت تمایل می‌توانند با استفاده از مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد زیر چتر حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

جمیل حق‌پرست با بیان اینکه تأمین اجتماعی از پیمان‌های مهم اجتماعی در جهت حراست و صیانت از نیروی انسانی است، اظهار کرد: التزام به این پیمان ازجمله مفاهیمی است که به‌صورت کلی موردتوجه و تأکید آیات مربوط به رعایت تعهد قلمداد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی تمام توان خود را معطوف به ارائه خدمت در جهت تحقق امنیت اجتماعی و توسعه پایدار نموده، گفت: ارائه خدمات حرفه‌ای و کاهش فاصله طبقاتی و رفع محرومیت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی مبتنی بر راهبردهای تدوینی به‌صورت کلان و بخشی شکل‌گرفته است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان ‌با اشاره به تنوع و کثرت گروه‌های اجتماعی تحت پوشش و خدمات قابل‌ارائه تصریح کرد: به‌منظور گسترش چتر بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در جامعه، زنان خانه‌دار در صورت تمایل می‌توانند با استفاده از مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد زیر چتر حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

حق‌پرست با تأکید بر اینکه زنان خانه‌دار کمتر از ۵۰ سال می‌توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند، افزود: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود.

وی با اذعان به اینکه حق بیمه قابل پرداخت زنان خانه‌دار بر مبنای دستمزدی که متقاضی برای خود انتخاب می‌کند تعیین می‌شود، بیان کرد: این دستمزد که به آن “دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ” می‌گویند بر خدماتی که بیمه‌شده در آینده دریافت می‌کند اثرگذار است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه متقاضیان استفاده از طرح بیمه زنان خانه‌دار می‌توانند از خدماتی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، خدمات درمانی و فوت استفاده کنند، گفت: استفاده از تمام یا قسمتی از این خدمات به انتخاب نرخ و پرداخت حق بیمه توسط متقاضی بستگی دارد که سازمان تأمین اجتماعی برای متقاضیان استفاده از بیمه زنان خانه‌دار سه نوع نرخ حق بیمه ۱۴ درصد، ۱۶ درصد و ۲۰ درصد در نظر گرفته است.

حق‌پرست با بیان اینکه زنان خانه‌دار مانند بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان خود به افراد تحت تکفل دفترچه درمانی سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند، خاطرنشان کرد: این افراد می‌توانند از کلیه امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مرکز تشخیصی درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده  کنند.

وی با اشاره به اینکه بیمه علاقه‌مندان به استفاده از طرح زنان خانه‌دار از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان آغاز می‌شود، تصریح کرد: درصورتی‌که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد، بیش از سه ماه فاصله نیفتاده باشد بیمه‌شده می‌تواند حق بیمه معوقه خود را به سازمان پرداخت و بیمه خود را ادامه دهد؛ در غیر این صورت ارتباط بیمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بیمه منوط به تصمیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان با تشریح شرایط ثبت‌نام بیمه زنان خانه‌دار گفت: درصورتی‌که متقاضیان پس از انعقاد قرارداد و شروع بیمه پردازی به نحوی از شمول مقررات مربوطه خارج شوند و حق بیمه آنها بر اساس مقررات دیگری پرداخت شود لازم است مراتب را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کنند.

حق‌پرست با تأکید لزوم گسترش و توسعه امر بیمه بین آحاد جامعه بیان کرد: به‌منظور گسترش و توسعه امر بیمه بین آحاد جامعه، زنان خانه‌دار از تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۷ در زمره مشمولان مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفتند.

وی با اشاره به شرایط انعقاد قرارداد زنان خانه‌دار با سازمان تأمین اجتماعی افزود: زنان خانه‌دار در صورت تمایل می‌توانند به نزدیک‌ترین شعبه محل سکونت خویش مراجعه و با ارائه درخواست به‌صورت خود اظهاری به‌عنوان زن خانه‌دار و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی  مربوطه بهره‌مند گردند.