جلسه میدانی و بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی شهر رشت از پروژه ژ۵
جلسه میدانی و بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی شهر رشت از پروژه ژ۵
سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی از عملیات اجرایی پروژه ژ۵ بازدید میدانی به عمل آورده و جلسه‌ای را هم در محل پروژه با هدف برنامه‌ریزی‌ برای بازگشایی ۴ کیلومتر اول پروژه و تسهیل در آغاز به کار ایجاد پل روگذر میدان ولیعصر برگزار کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت _ جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر رشت با همراهی یوسف یزدانی سرپرست شهرداری امروز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ در محل پروژه ژ۵ و پل روگذر میدان ولیعصر برگزار شد.

گفتنی است با توجه به اهمیت این پروژه برای شهر رشت، علاوه بر برگزاری جلسه مذکور، سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی از پروژه ژ۵ بازدید میدانی به عمل آوردند تا برنامه ریزی‌های لازم در راستای بازگشایی ۴ کیلومتر اول این پروژه و تسهیل در آغاز به کار ایجاد پل روگذر میدان ولیعصر عج هر چه سریعتر عملیاتی شود.