جلسه صحن علنی شورا با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت تشکیل شد
جلسه صحن علنی شورا با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت تشکیل شد

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر امروز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهردار رشت تشکیل شد. رحیم شوقی شهردار رشت در جلسه مذکور با استماع سخنان اعضای شورای اسلامی شهر از همراهی و حمایت اعضای […]

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر امروز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهردار رشت تشکیل شد.
رحیم شوقی شهردار رشت در جلسه مذکور با استماع سخنان اعضای شورای اسلامی شهر از همراهی و حمایت اعضای شورا در اجرای برنامه های شهرداری قدردانی کرد.