جلسه‌ شورای سازمان‌های تابعه شهرداری به ریاست شهـردار رشت برگزار شد
جلسه‌ شورای سازمان‌های تابعه شهرداری به ریاست شهـردار رشت برگزار شد
جلسه‌ مشترک سازمان‌های تابعه شهرداری به ریاست رحیـم شـوقی شهردار رشت برگزار شد و شهردار دستورات لازم را برای انجام اقدامات اثربخش طبق مأموریت هر کدام از معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط صادر کرد.

به گزارش واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، جلسه‌ مشترک سازمان‌های تابعه شهرداری به ریاست رحیم شوقی شهـردار رشت در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران عامل و مدیران مالی سازمان های تابعه شهرداری برگزار شد علاوه بر بررسی دقیق میزان تحقق بودجه و مباحث درآمدی سازمان ها و مناطق ، هریک از مدیران به بیان گزارشاتی از روند اجرای ماموریت های محوله سازمانی پرداختند .