بازدید رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت از عملیات اجرایی تعریض پل پستک
بازدید رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت از عملیات اجرایی تعریض پل پستک
محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و اعضای شورای اسلامی شهر با همراهی رحیم شوقی شهردار امروز پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ از عملیات پروژه عمرانی پل پستک به صورت میدانی بازدید کردند.
شهردار رشت در جریان بازدید مذکور با اشاره به تعریض پل پستک طبق طرح تفصیلی اظهار کرد: عرض پل مذکور ۸ متر بود که به خیابان ۲۴ متری تعریض می شود.
رحیم شوقی مدت اولیه قرارداد تعریض پل پستک را ۱۲ ماه عنوان کرد و افزود: به دلیل وجود معارض تیر برق و نبود امکان حفاری برای لوله گذاری و موارد دیگر حدود ۴ ماه پروژه از برنامه زمانبندی عقب بود و اکنون با جابه جایی تاسیسات دیگر معارضی ندارد.
وی با بیان اینکه تمام تیرهای تعریض پل پستک به صورت پیش ساخته هستند، تصریح کرد: پس از عملیات تیرگذاری، دال های پیش ساخته روی آن قرار می گیرند ضمن اینکه عملیات ساخت عرشه ظرف مدت ۲۰ روز آینده انجام می شود و امکان تردد از طرف راست را خواهیم داشت.
شهردار رشت، هر کدام از مسیرهای رفت و برگشت تعریض پل پستک را ۸ متر ذکر کرد و گفت: ۴ متر پیاده رو از طرفین برای تعریض پل پستک پیش بینی شده است.