انتشار فراخوان اجرای رویدادهای هنری ، فرهنگی ، قرآنی و رسانه ای قرارگاه شهید آوینی
انتشار فراخوان اجرای رویدادهای هنری ، فرهنگی ، قرآنی و رسانه ای قرارگاه شهید آوینی
فراخوان اجرای رویدادهای هنری ، فرهنگی ، قرآنی و رسانه ای در قالب قرارگاه شهید آوینی با اولویت های مشخص شده ذیل ، انتشار یافت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ، امیرحسین طاهری مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اعلام این فراخوان اظهار داشت : با عنایت به سند تحول و تاکید دولت مردمی سیزدهم و رویکرد عدالت محوری و محرومیت ‌زدایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ارتقاء ، توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های تحولی و محتوایی فرهنگی هنری در استان ‌، مهم‌ترین راهبرد متناظر بر تمرکز زدایی و برقراری عدالت فرهنگی است .

وی ادامه داد : بر این مبنا ریل‌گذاری فعالیت‌های موثر و جریان‌ساز و اهتمام به تحقق این رویکرد برای تقویت بنیه فرهنگی استان ، به عنوانشاخص‌ترین هدف غایی مدنظر می باشد و مقرر است پس از شناسایی ظرفیت ها و احصاء مسائل ، شاهد تولید محتوا باشیم .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اولویت های مورد نظر در قرارگاه شهید آوینی را شامل : ایجاد نشاط و امید آفرینی ، محرومیت ‌زدایی ، توسعه و عدالت فرهنگی ، توانمند سازی ، تربیت و آموزش نیروهای متخصص و متعهد برای حوزه فرهنگ و هنر ذکر نمود .

وی به موسسات واجد تأکید کرد  که طرح های پیشنهادی را بر اساس توانایی ها و ظرفیت های خود متناسب با اولویت های ذکر شده ، در قالب « طرح نامه » حداکثر تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه قرارگاه واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان – معاونت توسعه مدیریت و منابع ارسال نمایند .

طاهری یادآور شد : متقاضیان باید در فرصت اعلام شده ، ضمن ارائه درخواست مکتوب ( طی نامه ای رسمی از موسسه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ) نسبت به انتخاب و ارائه طرح های هنری ، فرهنگی ، قرآنی و رسانه ای با قید اولویت اقدام نمایند .