آغاز عملیات اجرایی روگذر حمیدیان با حضور رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت
آغاز عملیات اجرایی روگذر حمیدیان با حضور رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت
فرآیند عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح حمیدیان (سردار شهید حق بین) با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهردار با نخستین شمع کوبی این روگذر آغاز شد.
شهردار رشت در جریان بازدید از فرآیند عملیات اجرایی نخستین شمع کوبی روگذر حمیدیان (سردار شهید حق بین) با اشاره به سرعت مناسب اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه نسبت به زمانبندی مقرر جلوتر است.
رحیم شوقی، احداث روگذر حمیدیان (سردار شهید حق بین) را سبب برطرف شدن مشکل مسیر چپ گردها و چراغ راهنمایی و رانندگی این مسیر عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی پروژه با هماهنگی های انجام شده و اخذ مجوز های لازم از راهنمایی و رانندگی و بدون معارض در حال انجام است.
وی با بیان اینکه عملیات حفاری و شمع کوبی بسیار حساس و زمان بر است، تصریح کرد: پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ها کمتر توسط عموم مردم قابل مشاهده است و در این راستا برنامه زمانبندی به گونه ای تنظیم شده که با حفاری هر دهانه به دهانه دیگر روگذر، عملیات میلگرد گذاری انجام شود.
شهردار رشت به استفاده از تیرهای پیش ساخته در احداث روگذر حمیدیان (سردار شهید حق بین) اشاره کرد و گفت: ساخت تیرها همزمان با عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح انجام شده و دهانه به دهانه روی پانل ها نصب می شود.
تقاطع غیر همسطح یک طرفه حمیدیان (سردار شهید حق بین) به طول ۴۲۰ متر و عرض ۹ متر در بلوار شهید بهشتی واقع شده است که از شمال به تقاطع غیر همسطح شهدای گمنام (یخسازی) و از جنوب به میدان انتظام منتهی می شود.