شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ | Saturday, 22 January , 2022
فستیوال خوراک رشت در شهر خلاق خوراک برگزار شد 13 دسامبر 2021
با هدف همگام شدن رشت با شاخص‌های علمی و معیارهای یونسکو

فستیوال خوراک رشت در شهر خلاق خوراک برگزار شد

جشنواره خوراک رشت در ششمین سال انتخاب رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی در یونسکو، در پیاده راه فرهنگی این شهر برگزار شد.