شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ | Saturday, 26 November , 2022
کنترل میزان تولید و مصرف برق با مدیریت اضطراری بار 28 آوریل 2019
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان:

کنترل میزان تولید و مصرف برق با مدیریت اضطراری بار

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان با تأکید بر تناسب میزان تولید و مصرف انرژی برق گفت: عدم تناسب میزان تولید و مصرف انرژی برق باید با مدیریت اضطراری بار کنترل شود تا وقفه ای در پایداری شبکه به وجود نیاید.