۶۶۰ زائر امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام شدند - قلم نیوز | قلم نیوز