دیدار خیریه فوتبال تیم هنرمندان گیلان و منتخبان لشت نشا برگزار شد - قلم نیوز | قلم نیوز