ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت شنا متوالی برای اولین باردر گیلان - قلم نیوز | قلم نیوز