شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ | Saturday, 22 January , 2022
  • ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت شنا متوالی 29 آگوست 2021

    برای اولین باردر گیلان به ثبت رسید
    ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت شنا متوالی

    طي مراسمي با حضور علیرضا زهری رییس هیات ورزشهای همگانی استان، مجید ستوده رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان بندر انزلی وهادی رضایی ، مسئول کمیته ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی درباشگاه فرهنگی و ورزشهای آبی سلمانپور ساحل سنگاچین شهرستان بندر انزلی از نوجوان ۱۲ ساله، مائده ماندگاری به جهت ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت متوالی شناکردن در دریا تقدير شد.

چیزی یافت نشد !