کسب مدال نقره‌ی رشته‌ ی آمادگی جسمانی توسط دانشجوی گیلانی
کسب مدال نقره‌ی رشته‌ ی آمادگی جسمانی توسط دانشجوی گیلانی
خدیجه طالب، دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب مدال نقره‌ی رشته‌ ی آمادگی جسمانی در این دوره از رقابت‌ها شد.

در دومین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، خدیجه طالب، دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب مدال نقره‌ی رشته‌ ی آمادگی جسمانی در این دوره از رقابت‌ها شد.

لازم به ذکر است، دومین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر غیرایرانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ۱۲ رشته ورزشی در مجتمع خزرآباد ساری طی روزهای ۲۵ تا ۲۹ بهمن ماه برگزار شد که هفت رشته مربوط به ورزشهای همگانی و پنج رشته متعلق به ورزشهای قهرمانی بود.

گفتنی است دو نفر از دانشجویان غیرایرانی (سوری) دانشگاه علوم پزشکی گیلان خدیجه طالب(دانشجوی رشته پزشکی) و فاطمه علاو (دانشجوی رشته داروسازی) در رشته بدمینتون شرکت کردند.