پیشنهاد خواهر خواندگی رشت با لیماسول
پیشنهاد خواهر خواندگی رشت با لیماسول

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت علیرضا سالاریان در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب تهران و نیکوزیا، تقویت روابط دیپلماسی شهری را امری لازم برای تقویت همکاری‌های دو کشور دانست.  علیرضا سالاریان پیشنهاد خواهرخواندگی بین لیماسول با رشت را به شهردار ارائه کرد. نیکلایدس شهردار لیماسول نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد […]

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت علیرضا سالاریان در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب تهران و نیکوزیا، تقویت روابط دیپلماسی شهری را امری لازم برای تقویت همکاری‌های دو کشور دانست.
 علیرضا سالاریان پیشنهاد خواهرخواندگی بین لیماسول با رشت را به شهردار ارائه کرد. نیکلایدس شهردار لیماسول نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد اظهار داشت بسیار علاقمند به همکاری با ایران بویژه از طریق دیپلماسی شهری میباشد چراکه دیپلماسی شهری موجب تقویت همکاری‌های مردمی‌بین دو کشور شده و به تعمیق روابط فی مابین کمک میکند.
 لیماسول دومین شهر پرجمعیت قبرس در منطقه ای بین آسیا، اروپا و آفریقا و در جنوب این کشور قرار گرفته است.