پرداخت ۵۵ درصدی مطالبات چایکاران
پرداخت ۵۵ درصدی مطالبات چایکاران
رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۵۵ درصدی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۹۸ هزار و ۴۳۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۲۷۳ میلیارد تومان خریداری شده است.

حبیب جهانساز امروز سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: امروز ۵۲ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران از قدر سهم دولت به حساب آن‌ها واریز شد.

وی با اشاره به اینکه تولید برگ سبز چای امسال در مقایسه با پارسال ۲۱ درصد افزایش دارد، افزود: با پرداخت مطالبات امروز ۶۹۶ میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران به حساب آن‌ها واریز شده است.

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۵۲ درصدی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۹۸ هزار ۴۳۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۲۷۳ میلیارد تومان خریداری شده است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه ۵۸ درصد معادل ۵۷ هزار و ۴۴ تن از برگ‌های سبز خریداری شده امسال درجه یک و بقیه درجه ۲ است، ادامه داد: تاکنون ۲۲ هزار و ۱۴۷ تن چای خشک هم در کارخانجات چایسازی شمال کشور تولید شده است.

گفتنی است؛ حدود ۵۵ هزار خانوار چایکار در ۲۸ هزار هکتار باغ چای فعال خود به تولید و پرورش محصول چای اشتغال دارند.