وزیر جهاد در اقتصاد بازار غافل است
وزیر جهاد در اقتصاد بازار غافل است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی‌ها در بازار محصولات کشاورزی گفت: وزیر جهاد کشاورزی در اقتصاد بازار غافل است.

محمدصادق حسنی با اشاره به مغفول ماندن اقتصاد کشاورزی در کشور اظهار کرد: طبق قانون پرداختن به امور و بازار اقتصاد در حوزه کشاورزی بر دوش وزارت جهاد کشاورزی واگذارشده است.

وی با انتقاد از عملکرد منفی وزارت کشاورزی در حوزه اقتصاد افزود: وزارت کشاورزی نه نیروی متخصص، نه آمادگی پرداختن به اقتصاد کشاورزی و نه اراده و فعل خواستن را اقتصاد کشاورزان صرف می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی نظام اقتصاد کشاورزی را بر هم ریخته گفت: وزارت کشاورزی با اقدامات خود نظام تولید، اقتصادی و توزیع محصولات کشاورزی را در کشور برهم ریخته است.

نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای رانت ایجادشده برای سودجویان به دلیل نداشتن اراده کافی در وزارتخانه جهاد کشاورزی تصریح کرد: به دلیل متخصص نبودن و نداشتن اراده در وزارتخانه جهاد کشاورزی فضای رانت‌خواری برای اطرافیان وزارتخانه فراهم‌شده و موجب شده تا ویژه خواران و رانت‌خواران از آب گل‌آلود به شکل عالی ماهی بگیرند.

عضو فراکسیون مرکزی امید مجلس با اشاره به انتقادات فراوان خود به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مغفول ماندن اقتصاد کشاورزی ازجمله در بازار شکر، گوشت و سایر تولیدات کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی متأسفانه توان مدیریت بازار را ندارد و در هر بازاری ازجمله پیاز، شکر و گوشت که ورود می‌کنند شرایط را کاملاً ملتهب می‌کنند.

حسنی با اشاره به سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در بازار برنج گفت: از روزی که به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به بازار برنج هشدار داده‌ام، حدود هفت هزار تومان قیمت برنج افزایش‌یافته و این نشان می‌دهد در وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گونه نظارت و برنامه‌ریزی در بازار محصولات کشاورزی وجود ندارد.