مشکلات پیش آمده برای خط لوله سراسری در حال مدیریت است
مشکلات پیش آمده برای خط لوله سراسری در حال مدیریت است
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، در پی وقوع انفجار خط لوله سراسری گاز گفت: مشکلات پیش آمده برای خط لوله سراسری در حال مدیریت است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آمادگی تیم‌های عملیاتی این شرکت و حضور در محل وقوع حادثه انفجار خط لوله سراسری، گفت: آتش‌سوزی مهار شده و عملیات بازسازی خط لوله و بازگرداندن آن به سرویس در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار است همچنین برای روستاهای اطراف خط لوله که دچار قطعی گاز شده‌اند سوخت جایگزین و LPG به حد کافی تأمین شده است لذا مردم نگرانی از بابت قطع گاز نداشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در رابطه با وقوع انفجار در خط لوله سراسری گاز گفت: حوالی ساعت یک بامداد امروز در اثر اقدامات خرابکارانه، انفجاری در خط لوله گاز سراسری اتفاق افتاد.

عقلی در ادامه گفت: در حال حاضر آتش سوزی خط مهار و عملیات بازسازی خط لوله آغاز شده است و امیدواریم که در سریع‌ترین زمان ممکن خط لوله تعمیر شده و به سرویس باز گردد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: خوشبختانه در اثر این انفجار به کسی آسیبی نرسیده است و همکاران شرکت ملی گاز در حال مدیریت موضوع و تعمیر خط لوله و بازگرداندن خط لوله به مدار سرویس هستند.

علی خاطرنشان کرد: وزیر محترم نفت از ساعات اولیه وقوع حادثه در دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران حضور یافت و جلسه ستاد بحران را با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیران ارشد شرکت تشکیل داد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه با اقدامات انجام شده در کنترل مصارف، در حال حاضر مشکلی در تأمین گاز شهرها وجود ندارد گفت: مشکلات اندک ایجاد شده در روستاهای اطراف محل انفجار به سرعت و پس از تعمیر خط لوله برطرف خواهد شد. ضمن اینکه سوخت مایع مورد نیاز و LPG در این منطاق فراهم شده و در اختیار روستاهای مورد نظر قرارخواهد گرفت. لذا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

شایان ذکر است؛ در ساعات اولیه وقوع حادثه تیم‌های امدادی و عملیاتی شرکت ملی گاز ایران به منظور اجرای تدابیر ایمنی و