روکش آسفالت خیابان های مسکن مهر رشت
روکش آسفالت خیابان های مسکن مهر رشت
 روکش آسفالت خیابان های مسکن مهر رشت در راستای اجرای نهضت آسفالت طرح میثاق در حال انجام است.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت ، روکش آسفالت خیابان ها و معابر مسکن مهر رشت در راستای اجرای نهضت آسفالت طرح میثاق با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری و منطقه پنج شهری در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت با اشاره به اینکه مقدار ۶۰ هزار تن آسفالت طی هشت ماهه سال جاری توسط کارخانه آسفالت شهرداری تولید شده است، اظهار کرد: برای روکش آسفالت معابر و خیابان های مناطق پنجگانه شهری بیش از ۲۶ هزار و ۶۰۶ تن آسفالت بین این مناطق توزیع شده است.
امید اکبری به اختصاص بیش از ۴ هزار و ۱۴۸ تن آسفالت به منطقه یک شهر رشت در هشت ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: طی مدت مذکور مقدار بیش از ۲ هزار و ۹۳۹ تن آسفالت به منطقه دو، بیش از ۷ هزار و ۸۱ تن به منطقه سه، بیش از ۸ هزار و ۸۹۴ تن به منطقه چهار و بیش از ۳ هزار و ۵۴۲ تن آسفالت به منطقه پنج شهر رشت اختصاص داده شده است.