حضور شهردار رشت در صحن علنی شورای اسلامی شهر
حضور شهردار رشت در صحن علنی شورای اسلامی شهر

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رحیم شوقیدر نود و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت با ریاست محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و دیگر اعضای شورا حضور پیدا کرد. حضور شهردار در جلسه صحن علنی شورا پیرامون موضوع های پسماند به ویژه تفکیک زباله از مبدا، […]

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، رحیم شوقیدر نود و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت با ریاست محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و دیگر اعضای شورا حضور پیدا کرد.
حضور شهردار در جلسه صحن علنی شورا پیرامون موضوع های پسماند به ویژه تفکیک زباله از مبدا، روند عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و دیگر موارد شهر رشت صورت گرفت.