ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت شنا متوالی
ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت شنا متوالی
طي مراسمي با حضور علیرضا زهری رییس هیات ورزشهای همگانی استان، مجید ستوده رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان بندر انزلی وهادی رضایی ، مسئول کمیته ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی درباشگاه فرهنگی و ورزشهای آبی سلمانپور ساحل سنگاچین شهرستان بندر انزلی از نوجوان ۱۲ ساله، مائده ماندگاری به جهت ثبت رکورد ملی بیشترین مسافت متوالی شناکردن در دریا تقدير شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی گیلان، مائده ماندگاری صبح امروز توانست بیشترین مسافت متوالی شناکردن در دریا را بنام خود ثبت کند.

هادی رضایی مسئول کمیته ثبت رکورد های ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی دراین خصوص مطرح کرد: باتوجه  به سن ۱۲ سال مائده ماندگاری، ما در بخش رکورد های دانش آموزی ، رکورد وی را مورد سنجش قرار دادیم که خوشبختانه رکورد بسیارخوبی است‌.

 

مسئول کمیته ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون  گفت : وی ،در زمان شش ساعت و ۲۲ دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه ، مسافت پانزده کیلومتر  و۳۴۰ متر را شنا کرده ودر پایان  نیز توانایی ادامه رکورد را داشته اما باتوجه به سن پایین مائده، خانواده وی تصمیم گرفتند تارکورد او فعلا درهمین جا متوقف شود.

درخاتمه : مائده ماندگاری ، ضمن قدردانی و تشکر از مربیان خود، فرشید سلمانپور و نسیم بن یعقوب تشویق و حمایت های پدر ومادر خود را از مهمترین انگیزه های انتخاب وادامه مسیر خود عنوان کرد.

گفتنی است: دراین مراسم ، احمد نجاری دبیر کمیته ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی، نسیم بن یعقوب ، نائب رییس بانوان هیات ورزشهای همگانی گیلان و امیر احد نژاد ، رییس هیات ورزشهای همگانی بندر انزلی نیز حضور داشتند.