تاکید ویژه مدیریت شهری بر تحقق بودجه تا پایان سال و اصلاح ساختار چارت منابع انسانی
تاکید ویژه مدیریت شهری بر تحقق بودجه تا پایان سال و اصلاح ساختار چارت منابع انسانی
یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه رضا عاشری عضو شورای اسلامی از منطقه یک شهری بازدید به عمل آورد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت _ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه رضا عاشری عضو شورای اسلامی امروز چهارشنبه۳۰آذر ۱۴۰۱ از منطقه یک بازدید به عمل آورد و ضمن سرکشی از کلیه واحدهای منطقه با مدیر و کارکنان آن در حوزه مباحث شهری به گفت وگو پرداخت.
گفتنی است افزایش درآمد، برنامه ریزی برای درآمدهای پایدار، تحقق بودجه تا پایان سال و اصلاح ساختار چارت منابع انسانی در راستای بهره‌وری پرسنل در اسرع وقت از جمله مواردی است که در این بازدید مورد تاکید سرپرست شهرداری رشت و رضا عاشری عضو شورای اسلامی قرار گرفت.