تاکید شهردار بر لزوم پیگیری پروژه ها توسط حوزه های مختلف شهرداری تا حصول نتیجه مطلوب
تاکید شهردار بر لزوم پیگیری پروژه ها توسط حوزه های مختلف شهرداری تا حصول نتیجه مطلوب
جلسه شورای معاونین امروز با حضور رحیم شـوقی شهــردار رشت ، معاونین ایشان ، مدیر بازرسی ، مدیر حقوقی و مشاوران برگزار شد.
در این جلسه برخی از امورات مربوط به مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی هم جهت اجرا همراه با مهلت زمانبندی برای معاونت‌ها تعیین شد.