برگزاری وبینار هم‌اندیشی تنظیم بودجه و موضوعات مالی سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کل کشور در سال ۱۴۰۰
برگزاری وبینار هم‌اندیشی تنظیم بودجه و موضوعات مالی سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کل کشور در سال ۱۴۰۰
وبینار هم‌اندیشی تنظیم بودجه و موضوعات مالی سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کل کشور در سال ۱۴۰۰ به میزبانی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، وبینار هم اندیشی تنظیم بودجه و موضوعات مالی سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کل کشور در سال ۱۴۰۰، با حضور نمایندگان شهرداری‌های اصفهان، تبریز، شیراز، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد صبح روز دوشنبه ۶ بهمن ماه به میزبانی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار شد.

استفاده سازمان‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کل کشور از تجربیات همدیگر و تصمیمات لازم جهت چگونگی تنظیم بودجه سازمان های سرمایه گذاریدر سال آتی از جمله اهداف برگزاری این وبینار بود که در سه زمینه پروژه‌های مشارکت مدنی (ملک از شهرداری و ملک از شریک)، پروژهای خانوادهBOT  و ساختار سازمانی سازمان‌های سرمایه‌گذاری مورد بحث، بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.