برگزاری جشنواره گیلان قدیم ، بچه های جدید با حضور شهردار رشت
برگزاری جشنواره گیلان قدیم ، بچه های جدید با حضور شهردار رشت
جشنواره گیلان قدیم ، بچه های جدید در دبستان شاهد امام صادق (ع) پیرکلاچای با حضور سید امیر حسین علوی شهردار رشت و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.

جشنواره گیلان قدیم ، بچه های جدید در دبستان شاهد امام صادق (ع) پیرکلاچای با حضور سید امیر حسین علوی شهردار رشت و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.