بازدید سرپرست شهرداری رشت از فاز یک مرمت ساختمان تاریخی شهرداری رشت
بازدید سرپرست شهرداری رشت از فاز یک مرمت ساختمان تاریخی شهرداری رشت
سرپرست شهرداری رشت از فاز یک مرکت بام ساختمان تاریخی شهرداری رشت بازدید کرد‌ .
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهراری رشت _ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت امروز دوشنبه ۲۸ اذر ۱۴۰۱ ضمن نظارت از پروژه های مدیریت شهری از فاز یک مرمت بام ساختمان تاریخی شهرداری رشت بازدید کرد.