بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از روند احداث تقاطع های غیر همسطح رشت
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از روند احداث تقاطع های غیر همسطح رشت
محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با همراهی رحیم شوقی شهردار از روند عملیات اجرایی تقاطع های غیر همسطح حمیدیان، باهنر و آیت الله رودباری از پروژه های طرح میثاق بازدید کردند.
تجهیز کارگاه و فرآیند عملیاتی پنج تقاطع غیر همسطح شهر رشت که توسط پیمانکاران به صورت همزمان آغاز شده، به منظور برطرف کردن گره های ترافیکی شهر از ۱۵ تا ۲۳ ماه زمان نیاز دارند تا به بهره برداری برسند.
تملک املاک و بازگشایی مسیرهای (خیابان سعدی _ خیابان سرگل)، (لب آب _ رودبارتان) و (خیابان شهید عاطفی _ خیابان مصباح) که به سرعت در حال انجام است که از جمله پروژه های مدیریت شهری در راستای روان سازی ترافیک شهری و رفاه شهروندان می باشد