انتقال درخت کهنسال مگلونیا به بوستان گیلانه به روش روتبال
انتقال درخت کهنسال مگلونیا به بوستان گیلانه به روش روتبال
یک اصله درخت کهنسال مگلونیا که در مسیر پروژه بازگشایی بلوار "هشت دی" قرار داشت توسط شهرداری رشت به روش روتبال به مکان دیگری منتقل شد‌.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین‌ الملل شهرداری رشت، درخت تنومند مگلونیا که در مسیر پروژه بازگشایی بلوار “هشت دی” قرار داشت توسط شهرداری رشت به روش روتبال به بوستان گیلانه در “خیابان ۱۸۶ گلسار” منتقل شد‌.

گفتنی است این درخت در هفته های آتی به طور ویژه مورد مراقبت قرار خواهد گرفت تا به شرایط مناسب و ایده‌آل برسد.