ساعت کاری مدیران مناطق شهری رشت افزایش یافت
ساعت کاری مدیران مناطق شهری رشت افزایش یافت

ساعت کاری مدیران مناطق پنجگانه شهری در راستای تسریع فعالیت‌های شهرداری با توجه به ایام پایانی سال به منظور رفاه حال شهروندان با دستور شهردار رشت تا ساعت ۱۶ افزایش پیدا کرد. با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تسریع در فعالیت‌های عمرانی شهرداری،ساعت کاری مدیران مناطق پنجگانه شهری با دستور رحیم […]

ساعت کاری مدیران مناطق پنجگانه شهری در راستای تسریع فعالیت‌های شهرداری با توجه به ایام پایانی سال به منظور رفاه حال شهروندان با دستور شهردار رشت تا ساعت ۱۶ افزایش پیدا کرد.

با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تسریع در فعالیت‌های عمرانی شهرداری،ساعت کاری مدیران مناطق پنجگانه شهری با دستور رحیم شوقی شهردار تا ساعت ۱۶ افزایش پیدا کرد.

افزایش ساعت کاری مدیران مناطق شهری با هدف ارتقای پیگیری و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی لکه‌گیری آسفالت،تنظیف معابر و دیگر امور شهرداری در راستای رفاه حال شهروندان انجام شده است.

  • منبع خبر : مدیریت ارتباطات شهرداری رشت