اختصاص 36 هزار میلیارد به واحدهای صنعتی کوچک
اختصاص 36 هزار میلیارد به واحدهای صنعتی کوچک
معاون وزیر صنعت معدن تجارت با اشاره به میزان اعتبار اختصاص داده شده به صنایع کوچک گفت: بر اساس پیش‌بینی ما امسال ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به واحدهای کوچک اختصاص‌یافته است که قطعاً می‌تواند به رونق تولید و حل مشکلات در این واحدها کمک کند.

محسن صالح نیا با بیان اینکه توجه به واحدهای صنعتی باعث رونق تولید در جامعه می‌شود، اظهار کرد: استان یکی از استان‌های دارای ظرفیت در حوزه تولید و سرمایه گزاری در حوزه واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ است که اگر موردتوجه قرار گیرد موجب افزایش اشتغال در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به میزان اعتبار اختصاص داده شده به صنایع کوچک گفت: بر اساس پیش‌بینی ما امسال ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به واحدهای کوچک اختصاص‌یافته است که قطعاً می‌تواند به رونق تولید در این واحدها کمک کند.

معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت با درخواست از بانک‌ها برای کمک به افزایش رونق تولید در جامعه افزود: بانک‌های کشور و استان با توجه به اعتباراتی که دارند بسیار می‌توانند به افزایش رونق تولید در جامعه و توسعه کشور کمک کنند.

صالح نیا با اذعان به اینکه وزارت صنعت معدن تجارت از هیچ تلاشی برای کمک به واحدهای صنعتی دریغ نمی‌کند، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور واردات در کشور بسیار کم بوده که برای جبران آن از واحدهای صنعتی با تأمین منابع مالی لازم و افزایش تولید و صادرات مشکل کشور را حل کنند

وی با تأکید بر لزوم توجه به حل مشکلات واحدهای صنعتی گفت: ما در کشور واحدهای صنعتی بسپار بزرگی داریم و در بعضی از آن شاهد مشکلاتی هستیم که با برنامه‌ریزی دقیق مشکلات این واحدها برطرف می‌شود.