اجرای طرح “همیاران آرامش پلیس “با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
اجرای طرح “همیاران آرامش پلیس “با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
طرح "همیاران آرامش پلیس "با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی برگذار شد.

سردار “سعید منتظرالمهدی” سخنگوی فراجا از آغاز اجرای طرح “همیاران آرامش پلیس “با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی خبرداد و گفت : پلیس طی یک سال گذشته تلاش نمود که با جامعه‌، ارتباطِ  “شهروندمدار” را توسعه و بر مبنای آن حرکت کند.

وی ازود: این بار طرح همیارانِ آرامش؛ در راستای هم افزایی مشارکت مردم و جامعه در نظم سازی مردمی با رویکرد محله محوری است.

سردار منتظرالمهدی گفت: این طرح ابتدا در تهران و سپس در کل کشور عملیاتی می گردد.