آموزش خودمراقبتی به بیش از ۶۰ هزار گردشگر ساحلی در گیلان
آموزش خودمراقبتی به بیش از ۶۰ هزار گردشگر ساحلی در گیلان
سرپرست هلال احمر گیلان از آموزش خودمراقبتی به بیش از ۶۰ هزار گردشگر ساحلی در استان خبر داد و گفت: اجرای کارگاه‌های آموزشی برای گردشگران ساحلی در ارتقای خود مراقبتی بسیار مؤثر است.

هادی سلیمی اظهار کرد: آگاهی بخشی عمومی و کاهش مخاطرات ناشی از دریا در اولویت هلال احمر قرار دارد.

وی با بیان اینکه آموزش، محور و پایه اصلی فرهنگ سازی است، افزود: اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مخاطرات دریا از طریق فراگیری آموزش‌های لازم و خود مراقبتی صورت می‌گیرد.

سرپرست هلال احمر گیلان با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ سازی در بخش‌های مختلف پیشگیرانه بیان کرد: اجرای کارگاه‌های آموزشی میدانی برای گردشگران ساحلی در ارتقای خود مراقبتی بسیار مؤثر است و در این راستا، هلال‌احمر گیلان نسبت به اجرای طرح ابتکاری ۱۲۰۰ کارگاه آموزش میدانی چهره به چهره در طرح‌های سالم سازی شده و مناطق خطر آفرین اقدام کرده است.

سلیمی از آموزش خود مراقبتی به بیش از ۶۰ هزار گردشگر ساحلی در گیلان خبر داد و اضافه کرد: این آمار از ابتدای خرداد تاکنون تحقق یافته که می‌توان به خدمات آگاهی بخشی از قبیل توزیع محصولات فرهنگی، فراگیران مجازی آموزش همگانی، آموزش همگانی چهره به چهره گردشگران ساحلی و آموزش کمک‌های اولیه از طریق خانه‌های هلال اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر مسئول کمیته پیشگیری از غرق شدگی استان است، افزود: نیروهای امدادی، جوانان و مربیان امداد و نجات هلال‌احمر در قالب طرح‌های مراقبت ساحلی خدمات مطلوبی از جمله توزیع بروشورهای نکات امدادی، تبلیغات محیطی آگاهی بخشی در شهرها و روستاها و فواصل بین شهری، فضاهای دوستدار کودک برای آشنایی کودکان با هشدارهای ایمنی و ارائه آموزش همگانی در جشنواره‌های فرهنگی ساحلی، فعال نمودن خانه‌های هلال در امر ترویج آموزش‌های امدادی به مردم ارائه می‌دهند.

گفتنی است؛ هلال‌احمر گیلان در ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که دارای ۳۰۲ نقطه خطر آفرین و ۲۷ طرح محافظت شده است با راه اندازی طرح‌های مراقبت ساحلی در حال ارائه خدمات به صورت روزانه به مردم است.