آسفالت مسیر خیابان شهیدان عاطفی به متراژ پنج هزار متر – بازگشایی‌ ۹۵ درصدی خیابان مصباح و شهیدان عاطفی
آسفالت مسیر خیابان شهیدان عاطفی به متراژ پنج هزار متر – بازگشایی‌ ۹۵ درصدی خیابان مصباح و شهیدان عاطفی
آسفالت مسیر خیابان شهیدان عاطفی به متراژ پنج هزار متر و بازگشایی‌ ۹۵ درصدی خیابان مصباح و شهیدان عاطفی از جمله اقدامات اخیر شهرداری رشت محسوب می‌شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سازمان عمران با مشارکت منطقه سه شهرداری رشت سه روز متوالی است که در حال آسفالت مسیر خیابان شهیدان عاطفی به متراژ پنج هزار متر می‌باشد که طی دو روز گذشته سید امیر حسین علوی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر رشت از این پروژه و بازگشایی خیابان مصباح و شهیدان عاطفی که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بازدید بعمل آوردند.
گفتنی است، از دیگر برنامه‌های پیشنهادی شهرداری رشت پس از اتمام فرآیند ایمن‌سازی حاشیه رودخانه، جانمایی مبلمان شهری و فضای سبز می باشد.