آسفالت خیابان هلال احمر به طرف جاده انزلی
آسفالت خیابان هلال احمر به طرف جاده انزلی

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، آسفالت خیابان جمعیت هلال احمر انتهای محله کیژده به طرف جاده انزلی توسط سازمان عمرانی و بازآفرینی و مدیریت منطقه سه شهرداری رشت در حال انجام است. روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در راستای روکش آسفالت معابر و خیابان های شهر در قالب طرح میثاق شهرداری رشت تولید و اجرا […]

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، آسفالت خیابان جمعیت هلال احمر انتهای محله کیژده به طرف جاده انزلی توسط سازمان عمرانی و بازآفرینی و مدیریت منطقه سه شهرداری رشت در حال انجام است.
روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در راستای روکش آسفالت معابر و خیابان های شهر در قالب طرح میثاق شهرداری رشت تولید و اجرا می شود.
شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ می توانند معابر و خیابان محله های شهر که نیاز به ترمیم و روکش آسفالت دارند به شهرداری رشت اطلاع دهند.