آزادسازی مسیر لب آب _ رودبارتان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت
آزادسازی مسیر لب آب _ رودبارتان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، تملک و تخریب آخرین ملک مسیر لب آب _ رودبارتان امروز شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و اعضای شورای اسلامی شهر با همراهی رحیم شوقی شهردار با هدف روان سازی تردد معابر شهری در راستای اجرای طرح میثاق انجام شد.  آزادسازی مسیر لب […]

 به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، تملک و تخریب آخرین ملک مسیر لب آب _ رودبارتان امروز شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و اعضای شورای اسلامی شهر با همراهی رحیم شوقی شهردار با هدف روان سازی تردد معابر شهری در راستای اجرای طرح میثاق انجام شد.
 آزادسازی مسیر لب آب به رودبارتان با تملک املاک توسط مدیریت منطقه دو شهری و اداره املاک و مستغلات شهرداری رشت به منظور روان سازی تردد و برطرف کردن گره های ترافیک شهری صورت گرفته است.
فعالیت های عمرانی تعریض معبر، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت با هدف بازگشایی مسیر لب آب به رودبارتان توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت آغاز شده است.