دوشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۶
اوقات شرعی نیمه شب شرعی به افق رشت ۲۳:۲۰

اولین جشنواره عشایر شهرستان خلخال

نخستین جشنواره ملی عشایر شهرستان خلخال با حضور نمایندگان عشایر از استان های عشایر نشین کشور در روستای لنبر این شهر برگزار شد.

عکاس : علی شفیعی کلی
۱۶ تیر ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۲