سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶
اوقات شرعی نیمه شب شرعی به افق رشت ۲۳:۳۹
از سوی فرمانداری شهرستان رشت

نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت اعلام شد

شناسه خبر : ۱۱۵۹۳ - یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۹

اجتماعی > سیاسی

منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت معرفی شدند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت، با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

۱-    آقای  احمد رمضان پورنرگسی نام پدرعلى دارای ۲۷۸۷۷ رای
۲-    آقای  اسمعیل حاجی پور نام پدرحسین دارای ۲۶۳۸۶ رای
۳-    آقای  سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیر شمس دارای ۲۴۳۷۸ رای
۴-    آقای  فرهام زاهدآجی بوزایه نام پدرحجت دارای ۲۱۵۱۷ رای
۵-    آقای  محمدحسن علی پورکسبخی نام پدرمحمد ابراهیم دارای ۱۸۸۱۵ رای
۶-    آقای  حامد عبدالهی نام پدرعلى دارای ۱۸۶۷۲ رای
۷-    آقای  رضا رسولی نام پدرمحمود دارای ۱۷۶۱۳ رای
۸-    آقای  حجت جذب نام پدرعلی دارای ۱۷۳۴۲ رای
۹-    آقای  جلال الدین محمد شکریه نام پدراحمد دارای ۱۶۸۶۴ رای
۱۰-    آقای  محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای ۱۶۶۷۲ رای
۱۱-    خانم  فاطمه شیرزاد نام پدررجبعلى دارای ۱۶۳۰۴ رای

به عنوان اعضای اصلی و

۱-    آقای بهراد ذاکری نام پدر بیت اله دارای ۱۵۴۱۷ رای
۲-    خانم فرانک پیشگر نام پدر رحیم دارای ۱۵۰۰۹ رای
۳-    آقای  سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدر سیدحسین دارای ۱۴۳۶۲ رای
۴-    آقای  سینا مقدادی کاسانی نام پدر علی اکبر دارای ۱۳۹۹۲ رای
۵-    آقای  اسمعیل عبداللهی نام پدر محمد دارای ۱۳۸۲۲ رای
۶-    آقای  عبدالرضا بی آزار نام پدر عباس دارای ۱۳۷۲۸ رای
۷-    آقای  عبدالرضا ابراهیمی بنکسر نام پدر یداله دارای ۱۳۴۸۴ رای

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شدند.

برچسب ها
مطالب بیشتر
ارسال نظر

ارسال دیدگاهی در این باره